domača naloga

Bodite tako dobri, lepi, pametni in veseli da rešite tole anketo :D
1) skopirajte v gmail, povečajte pisavo,..
2) odgovorite na vprašanja (npr. očrnite pravilne, izbrišite nepravilne,.... po smislu)
3) pošljite na mail: anita.marenk@gmail.com

ANKETA O BLOGIH

Pozdravljeni! Sem študentka slovenistike na ljubljanski Filozofski fakulteti in v okviru Izbirnega diplomskega seminarja iz jezika pripravljam seminarsko nalogo o blogih. Prosim vas za odgovore v anketi, saj mi bodo v veliko pomoč pri raziskovanju.

1. Spol: a) ženski b) moški

2. Starost: a) do 18 let b) 19–30 let c) 31–45 let e) nad 46 let

3. Izobrazba: a) nedokončana osnovna šola b) končana osnovna šola c) končana srednja šola d) končana poklicna šola d) končana gimnazija e) končana višja, visoka šola ali več)

4. Zaposlitveni status: a) zaposlen/-a b) nezaposlen/gospodinja c) študent d) dijak e) drugo

5. Tvoj odnos do bloganja. Sem: a) ustvarjalec/-ka (blog pišem tudi sam/-a) b) komentator/-ka (svojega bloga ne pišem, a komentiram druge) c) bralec/-ka (svojega bloga ne pišem, ne komentiram drugih, a jih samo berem)

6. Katere teme v okviru blogov te zanimajo? (Lahko obkrožiš več odgovorov): a) moda b) računalništvo c) domače živali d) tehnika e) avtomobilizem f) narava g) fotografija h) znane osebe i) film j) šport k) kuhinja l) glasba m) trači n) otroci o) ________________

7. Kako veliko pomembnost pripisuješ aplikacijam, kot so kratki filmi, predvajana glasba, slike, aktivne povezave na druga spletna mesta, na blogu? a) zelo pomemben b) pomemben c) niti pomemben, niti nepomemben d) nepomemben

8. Te prevelika uporaba aplikacij na blogu moti? a) da b) ne

9. V katerem jeziku najraje prebiraš bloge? a) v knjižnem jeziku (zborni, pogovorni jezik) b) v neknjižnem jeziku (sleng) c) vseeno mi je

10. Koliko vas motijo slovnične in pravopisne napake v blogih? a) sploh me ne motijo b) večinoma me ne motijo c) nekoliko me motijo d) zelo me motijo

11. Ali zaradi tega manj bereš bloge, ki imajo slovnične in pravopisne napake?(Odgovarjajo samo tisti, ki so v 10. vprašanju obkrožili odgovor b, c ali d.) a) da b) ne

12.Popravi napake:Stal sem na Prešernovem Trg-u,ovit s zelenim šalom in v rokah držal Slovensko zastavo. Model zraven mene je točil solze. Krejzi, Slovenija in Slovenski nogomet v Južno afriški Republiki. Kaj več si človek sploh ne more več želeti ! Z očetom od Markota bova še danes kupila letalsko karto.